Mielipide: Äänekosken kylät vetovoimatekijä

Vuosikymmenten aikana Äänekoski on kasvanut ja kehittynyt alueen seutukeskukseksi. Olemme kokeneet nousukaudet, mutta myös teollisuuden toiminnan hiipumisen sekä siirtymisen pois kunnastamme. Vaikeita aikoja on ollut, mutta aina Äänekoski on kyennyt niistä nousemaan ylös. Olemme kokeneet useita kuntaliitoksia, joiden myötä toimintakulttuuriin on tullut paljon uusia näkökantoja. Liitokset tuovat aina mukanaan muutoksen, ja niistä voi jäädä myös vuosikymmenten pituisia arpia.

Nyt maailma ympärillämme on turbulenssissa, ja meidän on tärkeää hyödyntää alueidemme erilaisia rakenteita, kuten kylien yhteisöllisyyttä, keskusalueen palvelujen saatavuutta ja kylien vetovoimaa. Äänekoskella onkin yhdessä kyläyhdistyksien kanssa laadittu Kylien ja taajamien kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on tukea kunnan elinvoimaisuutta. Kylätoimikunnat toimivat linkkinä Äänekosken kaupungin luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin laatimalla taajamien kehittämistä koskevia aloitteita, esityksiä ja kannanottoja.

Äänekoskella kylätoiminnan kanavana toimivat kyläyhdistykset ja -seurat, jotka omalla toiminnallaan edistävät kyläyhteisöjen kehittämistä. Kyläyhdistysten aktiivista toimintaa on tärkeää kehittää yhdessä. Siksi voisimmekin perustaa myös Äänekosken kyläyhdistyksen tuomaan myös keskustataajaman näkemyksiä Kyläparlamenttiin.

Kaupungin poliittisen ja operatiivisen johdon kyläkierrokset pitää saada ”uuteen lentoon” ja niissä esille tuodut näkemykset ottaa huomioon toiminnan suunnitteluun. Vanhaa jaottelua Äänekosken, Suolahden ja muiden keskusten välille ei pidä enää pitää yllä, vaan kannustaa yhdenvertaiseen ja aktiiviseen aluekehitykseen.

Olen tämän paikkakunnan kasvatti. Äänekoski on tarjonnut minulle hyvän pohjan koulutuksen, harrastusmahdollisuuksien ja peruspalveluiden osalta. Haluan kuntapäättäjänä panostaa yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen. On keksittävä keinoja, miten päätöksenteko saadaan lähemmäksi ihmisiä ja tiedotus sujuvaksi jo ennen lopullisia ratkaisuja. Täällä on ollut hyvä elää, kasvattaa lapset ja pitää huolta myös vanhemmista sukupolvista. Pidetään yhdessä huolta siitä jatkossakin.

Leila Lindell

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen (kesk.)

Kommentoi