Mielipide: Perusarjen työntekijät korona-aikana ansaitsevat kuntatasollakin kiitoksen

Kohta on vuosi siitä ajankohdasta, jolloin korona saapui rajoitteineen Suomeen ja Äänekoskellekin naapurikuntineen. Etätyö ja –koulu tulivat kuin shokkina parissa yössä. Opettajista ja koulun työntekijöistä tuli uutteria ja innovatiivisia etäkoulun parhaita kehittäjiä, osaajiakin. Tätä kesti aina toukokuun puoliväliin.

Suuret haasteet tulivat tavallisille perheillemme. Kuinka osata ja jaksaa turvata oman lapsen koulumotivaatio ja oppiminen ilman läsnäolevaa opetustuokiota? Toki Meet-etäyhteydellä toimittaessa pieni hetki kasvokkaista tapaamista oli päivittäin mahdollinen. Tämä oli todella tärkeä onnistumisen kannalta lähes kahden kuukauden etäkoulujaksossa.

Suuri kiitos tästä kuuluu opetustyön johdolle ja tekijöille, jotta tässä onnistuttiin. Se, jos joku koki jäävänsä ilman tukea, on hyvin surullinen asia. Se on edelleen korjattavissa: uudella sisukkaalla motivaatiolla omaa oppimisen polun rosoista ja puutteellista kohtaa voi jälkeenpäin kehittää nyt koulutyön läsnäolevassa arjessa lisääntyneen tuen muotojen muodossa. Toivottavasti kaikki, jotka ovat kokeneet jotain puutetta etäkouluaikana, ovat valmiita ilmaisemaan tuen tarpeen sanoilla kasvatustyön ammattilaisille viimeistään nyt.

Perusterveydenhuolto ja sairaalapalvelut Äänekoskella kokivat covid-19- viruksen tulon shokkina myös. Uudet tehokkaat testauskäytännöt ja käytännön testauspaikkojen organisointi tekijöineen, saati sairastuneiden hoito vaativat vahvaa sopeutumista. Tässä asioiden hyvässä ja johdonmukaisessa hoitamisessa on ollut mukana koronakriisiryhmät, perus- ja erikoisterveydenhuolto. Kiitos tästä terveyden huoltamis- ja tiedottamistyöstä kuntalaisten parhaaksi kuuluukin niin johto- kuin perustyöntekijöille terveydenhuollossa ja kunnassamme.

Äänekoski on hyvä kunta asua. Toivotaan, että kuntamme säästyy pahimmalta koronan suhteen ja saisimme palata kohti tavallisempaa arkea, jossa läsnäolo ja kohtaaminen olisivat taas uudessa moodissa.

Anna-Riitta Pentinpuro

kaupunginvaltuutettu ja teknisen ltk:n pj. kuntavaaliehdokas

Kommentoi