Mielipide: Rakennusjärjestyksen tulee olla mahdollistava

Keskustan Äänekosken

Keskustan Äänekosken paikallisyhdistyksen mielestä jokaisessa kunnassa hyvällä kaavoituksella lisätään kunnan elinvoimaa ja vetovoimaa. Järkevällä rakennusjärjestyksellä voidaan vapaa-ajan asunto muuttaa mutkattomasti vakituiseksi asunnoksi ja vähentää haja-asutusalueilla turhia rakennusrajoituksia tai -määräyksiä. Rantarakentamispaikat ovat vapaa-ajan ja pysyvän asumisen vetovoimatekijöitä.

Keskustan Äänekosken paikallisyhdistyksen mielestä kaavoituksessa ja rakentamisessa tarvitaan mahdollisimman avointa ja osallistavaa toimintaa, jossa maanomistajien ja elinkeinonharjoittajien toiveita kuunnellaan ja omaisuuden suojaa kunnioitetaan.

Edellä esitetyistä syistä johtuen Äänekosken kaupungin rakennusjärjestystä ja sen toimivuutta on syytä arvioida. Yleisesti ottaen rakennusjärjestyksen tulisi olla sallivampi. Rakennusjärjestyksen tulee mahdollistaa erilainen lähestyminen kaava-alueella kuin haja-asutusalueella/maaseudulla/kylissä. Taajaman ja haja-asutuksen määräysten erilaistaminen on viisasta.

Olemme olleet jatkuvasti huolissamme asukkaiden kokemasta kohtelusta rakentamisessa.

Mikäli rakentamista ei voida sallia, tulisi hakijalle jäädä selvä, perustelu ja ymmärrettävä syy, miksi rakentamista ei voida toteuttaa.

Äänekoski on varsin laaja alue. Tästä syystä juuri tätä monimuotoisuutta tulee hyödyntää ja lisätä täydennysrakentamista myös muille alueille. Äänekoskella tulee vahvistaa aluekeskuksia ja taajamia uhkaavan näivettymisen sijaan.

Keskustan Äänekosken paikallisyhdistyksen hallitus

Henna Penttinen

Ari Joutsimatka

Jari Halttunen

Janne Autioniemi

Pentti Piilonen

Kari Lindell

Leila Lindell

Kommentoi