Mielipide: Öljylämmitys kielletään

Hallitus on päättänyt, että öljylämmityksestä on luovuttava asuinkiinteistöjen osalta 2030 alkuun mennessä. Julkisten tilojen osalta aikataulu on todella kireä, öljyn polttamista ei sallita enää 2023 jälkeen. Tämä koskee paljolti kuntien kiinteistöjä. Toimenpide on osa hallituksen ilmastonmuutoksen torjuntaohjelmaa ja se koskee noin 130 000 kotia, joissa öljy on pääasiallinen lämmitysmuoto. Tällä toimenpiteellä saavutetaan noin 2 prosentin pudotus Suomen vuotuisista fossiilisista hiilidioksidipäästöistä.

Vauhdittaakseen öljylämmityksesta luopumista on hallitus päättänyt tuesta, kun kiinteistöstä poistetaan öljylämmitysmahdollisuus. Tuen suuruus on 4000 euroa, kun siirrytään maalämpöön, kaukolämpöön tai ilmalämpöpumppuun. Tällä hetkellä tukirahaa on varattu noin 37 miljoonaa euroa, joka riittää siis vajaan 10 000 asunnon muutokseen. Hakemuksia on tullut yli 12 000 ja myöteisiä päätöksiä on tehty 5 500. Tällä hetkellä hakemusten käsittelyaika on noin puoli vuotta.

Jos valtio pakottaa vaihtamaan lämmitysjärjestelmän on kaikkia, joita se koskee kohdeltava tasapuolisesti. On siis taattava kaikille vähintään sama tuki. Valtion on siis myönnettävä tämän vuosikymmenen aikana tukea lisää yli 400 miljoonaa euroa vaikka huomioidaan, että luonnollistakin siirtymää tapahtuu. Toinen, joskin huono vaihtoehto, on keppi. Ohjataan kiinteistöjen omistajat pois öljylämmityksestä polttoaineen veronkorotuksilla. Käytetään siis samaa keinoa kuin sähköautoilun edistämisessä

Öljylämmityksestä luopumisen kustannukset siirryttäessä muihin lämmitysjärjestemiin ovat 10 000–20 000 euroa. Valtion tuki korvaa tästä siis korkeitaan puolet. Halvinta on siirtyminen kaukolämpöön, mutta se ei ole todellinen vaihtoehto kuin pienelle osalle asunnoista. Toinen kysymys on vielä miten kaukolämpö tehdään. Äänekoskella, varsinkin keskustaajaman osalta, tilanne on hyvä sillä biotuotetehtaalla on ”ylijäämälämpöä” ainakin toistaiseksi tarjolla.

Siirtymäaika öljylämmityksestä luopumiselle on pitkä, se on hyvä asia. Monille ikääntyneille, pienellä eläkkeellä eläville, on kuitenkin ylitsepääsemätön kynnys löytää tarvittava oma rahoitusosuus (10 000–15 000 euroa). Myöskin asunnon myymiselle on rasite, jos siinä on vielä öljylämmitys. Tuleeko tästä uusi vastaava ongelma kuin oli haja-asutusalueiden jätevesi tapaus?

Kustannusten lisäksi ongelma monille on, ettei tunneta hallituksen päätöstä ja tukimahdollisuutta sekä varmasti myös tukianomuksen tekeminen. Ehdotankin, että kaupungin toimesta tehtäisiin selvitys öljylämmitystilanteesta Äänekoskella ja tarvittaessa anettaisiin tukea siirtymäsuunnitelman avustusanomuksen tekemiseen. Voisiko olla opinnäytetyö?

Jorma Kiviranta

Kunnallisvaaliehdokas (kok.)

Kommentoi