Mielipide: Äänekosken tiestön korjausvelka hoidettava kuntoon aktiivisella otteella

Olemme huolestuneita kaupunkimme ajoväylien kunnosta sekä kuntoon saamisesta ja samalla myös teiden korjausvelan nopeasta kiinni ottamisen tarpeista.

Ei ole oikein, että liikenteen kehittyessä teiden kunnosta huolehtiminen ja turvallisuusasiat jäävät vasta sitten hoidettavaksi, kun on vahinkoja tapahtunut.

Äänekosken kaupungin pitää olla aloitteellinen ja ottaa yhteyttä asianomaisiin tieasioista ja kunnossapidosta vastaaviin tahoihin kuten ely–keskukseen ja yksityisteiden omistajiin. On tärkeä tehdä yhdessä suunnitelmat ja kustannusselvitykset, joita voidaan kaupunkikuvan muuttuessa sopivin välein kehittää ja parantaa.

Myös liikenneyrittäjät ja tehtaiden liikennesuunnittelijat on syytä ottaa mukaan ja suunnitteluun tarpeiden mukaan. Rahoituksen löytämiseen on syytä saada mukaan myös valtakunnan ja EU-tason päättäjät.

Raskaan kuljetuskapasiteetin osalla tehtaisiin ja siellä olevien työssäkäyvien turvallisen liikkumisen osalla on tarpeita kehittää turvallisuutta. Tarpeet koskevat kaikkia liikuntamuotoja, liikennettä kouluihin ja urheilukeskuksiin, uimahalleille, terveysasemille ja kaupungin kauppoihin. Myös kuntoliikkujien tarpeet huomioiden. Kaikki tämä vaatii todella nopeita pitkän aikavälin suunnitelmia ja myös vuosittaisia investointeja.

Ympäristötekijät huomioiden olisi syytä saada sähköistetyille rataosuuksille enemmän käyttöä . Tulevaisuudessa radan kunnostaminen Äänekoskelta pohjoiseen sähköradan muodossa on tulevaisuuden kannalta kannattava hanke. Ratkaisu avaisi tavaraliikenteen lisäksi henkilöliikenteen mahdollisuuden lähikuntien ja Jyväskylän välille. Rataosuus on Saarijärvelle saakka peruskunnostettu, mutta sähköistys puuttuu nyt vielä.

Perustelemme asiaa myös kaupungin väestöpohjan kasvattamisasiana. Jos yhteydet ovat hyvät kuntakeskuksiemme ja kyliemme välillä, viihtyisyys tekee kaupungistamme halutun ja kasvattaa väestöpohjaamme. Äänekoskella on runsaasti hyviä asumiskohteita ja väljyyttä uusille asukkaille. Tehdään yhdessä Äänekoskesta entistä halutumpi asua ja elää turvallisuus ja ihmisten kasvavat tarpeet huomioiden.

Keskustan kuntavaaliehdokkaat: Seppo Kotaniemi, Leila Lindell, Jari Halttunen, Henna Penttinen, Paula Maukonen, Harri Piilonen, Nina Välimäki, Lauri Wilen, Ari Joutsimatka, Pentti Piilonen, Marko Nykänen, Marjatta Huhta, Erkki Pönkänen ja Sami Maukonen

Kommentoi