Mielipide: | Kuka meidät hoitaa?

Vanhuspalvelulakiin on määritelty hoitajamitoitus ympärivuorokautiseen tehostettuun hoivaan. Se on tällä hetkellä 0,5 ja nousee asteittain siten, että 1.4.2023 alkaen se on 0,7. Jo tällä hetkellä kunnilla ja yksityisillä toimijoilla on suuria ongelmia rekrytoida riittävästi hoitajia tehostettuun hoivaan ja varsinkin kotihoitoon. Päteviä, koulutettuja ja motivoituneita tekijöitä ei yksinkertaisesti ole riittävästi. Seurauksena tästä tilanteesta on, että resursseja siirretään kotihoidosta laitoshoitoon.

Jos hoitajien riittävyys jo nyt on ongelma tulee se jatkossa dramaattisesti pahenemaan, kun suuret ikäluokat, 40-luvun lopulla syntyneet, vuosi kerrallan vanhenevat. Koko maan taloudellinen huoltosuhde, joka jo nykyisin on huono (135), heikkenee voimakkaasti seuraavalla vuosikymmenellä. Syy tähän on, että yli 65 vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa tasolta 23% tasolle 26%. Äänekosken osalta luvut ovat 185, 28 ja 35. Syyt kaupunkimme, muuta maata huonompaan, kehitykseen ovat paitsi väestön ikärakenteen vinoutuminen myös jatkuvasti korkealla pysyvä työttömyys.

Kun huomioidaan, että laitospaikan kustannus on noin 50 000 euroa/vuosi on kotihoidon resurssien vähentäminen täysin takaperoista kehitystä, mutta tähän hoitajamitoitus pakottaa. Kyllä sekä taloudellisessa mielessä, että ennen kaikkea inhimillisesti on ehdottoman tarpeellista kehittää kotihoitoa siten, että vanheneva ja hoivan tarpeessa oleva väestö pystyy asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään. Käsiparien avuksi pitää ottaa käyttöön, siellä missä se on mahdollista, nykytekniikkaa ja apuvälineitä kuten lääkeautomaatteja.

Kaikkein paras ja inhimillisin vaihtoehto kasvavasta hoitotarpeesta selviämisessä on omaishoidon kehittäminen ja tuen lisääminen. Omaishoitaja tekee kunnioitettavaa, pyyteetöntä työtä läheisensä hyväksi. Se on monelle ympärivuorokautista ja ennen kaikkea hyvin kuormittavaa ja vastuullista työtä. Ketään ei tule millään lailla painostaa läheisensä omaishoitajaksi. Näin valitettavasti kuitenkin usein käy. On erittäin tärkeää, että omaishoitajaa ei jätetä yksin. Kaupungin tulee pystyä järjestämään riittävästi apua ja mahdollistaa omaishoitajalle sijainen ja hengähdystauko vaativasta tehtävästään. Erilaiset aktiviteetit ja päivätoiminta ovat erittäin tärkeää pitää yllä ja kehittää.Tässä merkittävänä apuna ovat monet vapaaehtoistoimijat. Sekä hoitajan, että hoidettavan fyysisen jaksamisen lisäksi henkisen jaksamisen tukemisella on kauaskantava vaikutus. Jokaiselle ihmiselle tulee taata arvokas ja mielekäs elämä kotona niin kauan kuin se on mahdollista.

Mari Turtinen

Jorma Kiviranta

kuntavaaliehdokkaat (kok.)

JK. Haluamme tai emme, jo lähitulevaisuudessa, kasvavasta hoivatarpeesta selviämiseksi tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Tehkäämme se ajoissa ja hallitusti.