Mielipide: | Panostus tulevaisuuteen

"Tulevaisuus asuu täällä" kuuluu Äänekosken slogan, mutta mitä sillä tahdotaan sanoa? Biotalouttako? Vai satsausta urheiluun tai Äänekosken keskustan uudelleen suunnittelua mukulakivikatuineen? Kaikki nuo kyllä tähtäävät tulevaisuuteen vaikka monen kuntalaisen mielestä varmasti vähemmänkin kivinen tie kelpaisi. Ne eivät kuitenkaan tavoita kotikuntamme sloganin sisintä. Investoinnit edellä mainittuihin eivät itsessään turvaa tulevaisuutta, sillä tulevaisuus ei ole niissä. Tulevaisuus on meidän lapsissamme ja nuorissamme. Sen vuoksi investoinnit lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen ovat ensiarvoisen tärkeitä Äänekosken elinvoiman takaamiseksi jatkossakin.

Koulutuksen suhteen Äänekosken kaupunki onkin jo havahtunut ja kouluihin on tehty tarvittavia investointeja opiskelutilojen kuntoon saattamiseksi. Ensi valtuustokaudella on kuitenkin vielä yksi urakka edessä, sillä Koulunmäen yläkoulun tilat ovat vielä remontoimatta. Tässä kohtaa opiskelutilojen kunnostuksessa ei vielä auta sulkea kukkaron nyörejä, sillä mittava remontti on budjetoitava oikein, jotta tulokset kestävät aina sinne tulevaisuuteen saakka.

Vielä koulujakin enemmän meidän täytyy kiinnittää huomiota lapsiperheiden ja alle kouluikäisten lasten arkeen. Miten voisimme kuntana entistä enemmän tukea pienten lasten perheitä? Monessa kunnassa tähän kysymykseen on vastattu kotihoidontuen päälle maksettavalla kuntalisällä. Jostain syystä tämä asia ei ole ottanut tuulta alleen Äänekoskella. Pidän erittäin tärkeänä, että asia nostetaan keskusteluun ensi valtuustokaudella ja toivon, että kyseinen kuntalisä voitaisiin ottaa käyttöön.

Käytännössä kotihoidon tuen kuntalisä parantaisi lapsiperheiden taloutta, mutta toimisi myös yhtenä vetovoimaa lisäävänä tekijänä kun lapsiperhe miettii asuinpaikkaa Äänekosken ja naapurikuntiemme väliltä. Kun mietitään maksettavia tukia aina tulee esiin aiheellinen kysymys kustannuksista. Kotihoidontuen kuntalisä on onneksemme tukimuoto, joka ei kustantaisi kaupungille paljoa ja saattaisi jopa helpottaa kuntataloutta. Äänekoskella on noin 800 alle nelivuotiasta lasta. Näistäkin vain alle kolmivuotiaat, jotka eivät ole päivähoidon piirissä voivat saada kotihoidontukea. Lisäksi meidän on otettava huomioon, että päivähoidossa oleva lapsi maksaa kunnalle noin 800€ kuukaudessa. Jos kotihoidontuen kuntalisä olisi vaikkapa 100€ kuukaudessa tulisi tämä kunnalle huomattavasti edullisemmaksi kuin päivähoito. Kuntalisän mahdollistaessa yhä usemmassa perheessä toisen vanhemman jäämisen kotiin helpottuisivat myös kunnan paineet päiväkotipaikkojen lisäämisestä.

Pienten lasten perheiden tukeminen on tärkeä lasten hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Kehityspsykologian tutkimuksista tiedämme, että lapsen kehityksen kriittiset ikävuodet 0-4 ovat se hetki elämää, jolloin lasten tärkein kehitystehtävä on luoda pysyvä kiintymyssuhde omaan vanhempaan. Tuon kiintymyssuhteen varaan lapsen kehitys ja kasvatus tulevat seuraavina vuosina rakentumaan. Tästä syystäkin on tärkeää, että tukisimme lasten mahdollisuutta olla oman vanhemman seurassa mahdollisimman pitkään ennen päivähoitoon siirtymistä. Ongelmat lapsen kiintymyssuhteessa omaan vanhempaan tulevat näkyviin lapsen myöhemmissä kehityksen vaiheissa ja niiden merkitystä esimerkiksi nuorten pahoinvoinnissa ei voida sivuuttaa.

Tarkoitukseni ei ole suomia varhaiskasvatuksen ammattilaisia tai päiväkotien merkitystä lapsiperheiden arjessa. He tekevät parhaansa ja varmasti antavat laselle sen mitä alan ammattilaisena vain pystyy. Kyse on kuitenkin kehityspsykologian faktoista, joita kuntapäättäjien tulee miettiä tehdessään päätöksiä siitä ohjaako politiikka varhaiseen päivähoitoon siirtymiseen vai kannustaako se vanhempia jäämään hoitamaan lapsiaan kotihoidontuella. Minä kannatan jälkimmäistä.

Kuten lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jari sinkkonen on ansiokkaasti todennut:

"Työ on tärkeätä, mutta lapset ovat vielä paljon tärkeämpiä. Pitäisi antaa se signaali, että me arvostamme lapsia." (https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/jari-sinkkonen-meilla-on-ollut-tendenssi-todistaa-etta-paivahoito-on-kotihoitoa-parempi-sita-mina-inhoan/)

kasvatusohjaaja, Sosionomi (AMK)

kuntavaaliehdokas (kesk.)