Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Mielipide: | Viestiä Konginkankaan kylältä kuntapäättäjille

Kansalaisten perusoikeudet on määritelty perustuslaissa, kuntalaissa ja lukuisissa erityislaeissa. Näihin oikeuksiin kuuluu myös oikeus vaikuttaa omaan elämään kuuluviin asioihin. Kunnan perustehtävänä on pitää huolta kuntalaisten hyvinvoinnista. Kuntalaki korostaa aktiivista tiedottamista suunnitelmista, päätöksistä ja niiden vaikutuksista. Kuntalaissa ohjeistetaan mm: järjestämään keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä selvittämään asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa.

Konginkankaan alueen kuntalaismielipiteestä Äänekosken hallinto ei ole ollut juurikaan kiinnostunut, vaikka alueelle suunnitellaan teollisuuslaitosta. Asukkaat kuitenkin halusivat äänensä kuuluviin ja siksi Kyläyhdistys teetti kyläläisille kyselyn tuulivoimahankkeeseen liittyen. Kysely toteutettiin 12.4.–5.5.2021. Kyselyyn vastasi 235 henkilöä. Kyselyn viesti oli varsin selvä. 82,4% suhtautui hankkeeseen erittäin kielteisesti tai kielteisesti. Kaupungin tiedottamista hankeen tiimoilta piti olemattomana 73,7%, kaupungin toimiin tuulivoihankkeessa erittäin tyytymättömiä tai tyytymättömiä oli 77,6%. Vastaajista 85,5% koki ettei ole ollut vaikutusmahdollisuuksia hankkeen suhteen, ei ole kuultu eikä kuunneltu niitä joiden elämään se tulee eniten vaikuttamaan. Vastaajista 46 oli valmis muuttamaan pois Äänekoskelta tämän hankkeen vuoksi. Kyselyn tulokset voi käydä katsomassa Konginkankaan kyläyhdistyksen nettisivuilta http://www.konginkangas.fi/liimattalan-tuulivoimahanke.php

Kyläyhdistys olisi halunnut tulla esittelemään tuloksia kuntapäättäjille, mutta hallintojohtaja torppasi hankkeen. Suolahden Alkoa puolustavan adressin esittely oli sallittua, mutta ei konginkankaalaisten mielipidettä tuulivoimahankkeesta avaavan tutkimustulosten esittely. Päättäjille järjestetään iltakouluja ym. ja siellä sallitaan vain tuulivoimalobbareiden puhua tuulivoiman puolesta. Joutuvatko päättäjät perustamaan päätöksensä ainoastaan lobbareiden yksipuoliseen sanomaan tuulivoimasta. Onko heillä aikaa perehtyä tuulivoiman toiseen puoleen? Ovatko päättäjät tutkineet OAS suunnitelman, ovatko he perehtyneet lausuntoihin, joita siitä jätettiin? Ovatko he perehtyneet siihen kuinka puutteelliseksi ja virheelliseksi se todettiin monilta osin? Tiedon yksipuolinen esittäminen vääristää kaavan objektiivista ja tasavertaista katselua. Ei ole olemassa hankkeita, joilla on vain hyviä puolia. Myöskin kaupungin taholta on jäänyt perustelematta se, mitä hyvää tästä seuraa nimenomaan sen alueen asukkaille, jotka kärsivät suurimmat haitat.

Äänekosken Energia ja ympäristöviranomainen ovat lausuneet huolensa pohjavesiasiasta tässä hankkeessa. Kaavakonsultti on myöntänyt vastineessa, että rakennus aikana saattaa esiintyä samentumista ja mangaania ja raudan määrien nousua verkostovedessä. Pohjaveden pilaantuminen huolestuttaa alueen asukkaita. Pohjaveden pilaaminen on ympäristörikos, pohjavettä ei lain mukaan edes saa altistaa uhan alle, että se pilaantuisi. Miten tässä projektissa on huolehdittu, että pohjavesi ei pilaannu, kun asioita ei edes selvitetä? Mitenkä rakennusaikaiset toimet ja käytön aiheuttama maatärinä vaikuttaa pohjavesiin ja niiden virtauksiin. Kun alueelle suunniteltiin maneesia, niin se vaati tarkat tutkimukset ja selvitykset. Ilmeisesti hevosenlanta on vaarallisempi pohjavedelle kuin vaihteistoöljyt, kemikaalit, räjäytykset ja maanmuokkaustoimet…

Tiedon saaminen on ollut heikkoa kaikilta toimijoilta, niin kaupungin, Energiequellen kuin Rambollin toimesta. Ramboll ei pyynnöistä huolimatta suostu kertomaan tuulivoimaloiden runkojen eikä siipien etäisyyttä toisiinsa. Se, kuinka lähellä ne ovat toisiaan, vaikuttaa tutkimusten mukaan tuulivoimaloiden tuottamaan meluhaittaan. OAS:ssa tai vastineissa ei ole kerrottu minkälaiset voimalaitokset ovat tulossa Liimattalaan. Suunnitteleeko rakennuttaja tässä vaiheessa sitä samaa temppua mitä se on tehnyt monilla muillakin paikkakunnilla: tietoa ei ilmoiteta etukäteen ja rakennusvaiheessa haetaankin sitten lupaa tehdä tehokkaammat myllyt. Muutos onnistuu teknisesti helposti ja lopulta alueella on tehokkaammat voimalat, kuin kaavoitusvaiheessa on ilmoitettu. Näin saadaan YVA kierrettyä ja meluraja alitettua kaavoitusvaiheessa, mutta todellisuus onkin sitten toinen.

Onko tuulivoimalat saatava Liimattalaan hinnalla millä hyvänsä? Eikö olisi järkevämpää miettiä muitakin vaihtoehtoja sijoittamispaikaksi tai ainakin vaatia perusteelliset tutkimukset ja selvitykset, jotta voidaan olla varmoja, ettei pohjavesi pilaannu. Kaivataanko Äänekoskelle uutta vesikriisiä? Kuka on vastuussa, jos pohjavesi pilaantuu? Lain mukaan kaupunki on vastuussa, mutta onko se kaavan myöntäessään jo osoittanut piittaamattomuutta pohjaveden suojelua kohtaan, kun antaa näin aralle alueelle tehdä massiivisia maankaivuja ja haitta-aineiden (öljyjen ym.) sijoittamista.

Konginkankaan kyläyhdistys järjesti marraskuun alussa kyläillan, johon kaikki paikalliset valtuutetut osallistuivat kuulemaan kesällä 2021 tehdyn kyläkyselyn tuloksia ja kyläläisten mietteitä sekä kertoivat samalla kuulumisia pääkallonpaikalta. Iso kiitos näille valtuutetuille. Toivottavasti muutkin valtuutetut ovat yhtä innokkaita kuulemaan äänestäjiään myös vaalien jälkeenkin.

Markku Paananen

Tanja Rämä

Konginkankaan kyläyhdistys