Kuhnamon jäänmittaukset tältä talvelta ohi - jää suli jo

Kuhnamon jäänmittaus on tältä talvelta ohi, sillä jäät ovat mittausalueelta sulaneet Riku Tulla

Marjo Järvikylä

Kuhnamo-järven jäätilanteen kartoittaminen on päättynyt Äänekoskella tämän talven osalta, sillä virtaava vesi on sulattanut jään Teräväniemen ja Paatelan kanavan väliseltä mittausalueelta.

Mittausaika jäi tänä talvena varsin lyhyeksi, sillä mittaukset alkoivat helmikuun alkupuolella ja niitä tehtiin viikoittain 13. maaliskuuta saakka.

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan ympäristölupa velvoittaa tarkkailemaan tehtaan alapuolisen vesistön jäänpaksuutta ja tiedottamaan asiasta.

Viikoittaisten mittausten avulla on arvioitu jään muodostumista järvialueella sekä sitä, miten biotuotetehtaan jäähdytysvesien lämpötila vaikuttaa heikon jään alueeseen Kuhnamossa.

Myös talviolosuhteet ja vesistön virtaukset vaikuttavat osaltaan jäänvahvuuteen, minkä vuoksi tehtaan vaikutuksia jäätilanteeseen voidaan arvioida vasta pidemmällä, noin viiden vuoden aikavälillä.

Aiempiin vuosiin verrattuna mittausjakso jäi tänä talvena lyhyemmäksi ja vahvaa jääpeitettä ei edes muodostunut kaikille mittapisteille alueella.

Mittauksista on vastannut Äänekosken Palohenkilöstö ry, joka koostuu pelastusalan ammattilaisista.

Keskustelu