Liimattalan tuulivoimapuiston kaavoitus on käynnistymässä

Tältä Liimattalaan suunniteltu tuulivoimapuisto näyttäisi havainnekuvan mukaan Häkkiläntieltä. Havainnekuva/Ramboll Finland Oy

Marjo Järvikylä

Konginkankaan Liimattalaan tuulivoimapuistoa suunnitteleva Energiequelle Oy on jättänyt Äänekosken kaupungille aloitteen tuulivoimaosayleiskaavan laatimisesta alueelle.

Yhtiö suunnittelee Liimattalaan enintään yhdeksän tuulivoimalan rakentamista. Suunnitteilla olevien tuulivoimaloiden tornien napakorkeus on noin 160-190 metriä ja roottorin halkaisija noin 160-190 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 270 metriä.

Voimaloiden yksikköteho on noin 4-5 megawattia, kuitenkin niin että puiston kokonaisteho jäisi alle 45 megawattiin.

Valtaosa tuulivoimapuiston alueesta on metsäyhtiöiden ja loput muutamien yritysten sekä yksityisten omistuksessa. Energiequelle on jo alustavasti solminut maanvuokraussopimuksia osan maanomistajien kanssa.

Äänekosken kaupunginhallitus päättää tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisen käynnistämisestä ensi maanantaina. Energiequellen toiveena on, että kaavaluonnos tulisi nähtäville viimeistään kesällä ja varsinainen kaavaehdotus tämän vuoden aikana.

Keskustelu