Äänekoski hakee ohjelmalla parempaa asuinkunnan mainetta

Asunto-ohjelmassa tarkastellaan muun muassa myönnettyjen rakennuslupien ja valmistuneiden asuntojen määrää. Heli Hyttinen

Sami Rahkonen

Äänekosken kaupunki haluaa parantaa imagoaan asuinkuntana asunto-ohjelmalla. Vuosille 2019–2022 laadittu asunto-ohjelma sisältää periaatteita, joiden mukaan muun muassa Äänekosken asuntotuotantoa jatkossa ohjataan.

Kaupunginhallituksessa maanantaina hyväksytyllä asunto-ohjelmalla on neljä tarkkailtavaa mittaria: Ohjelmassa seurataan myönnettyjen rakennuslupien ja valmistuneiden asuntojen määrää, kokonaisnettomuuttoa sekä asukastyytyväisyyttä.

Äänekoski lupaa asunto-ohjelmassa huolehtia kaikkien väestöryhmien ja ikäluokkien asukkaista. Samalla Äänekoski pyrkii edistämään monimuotoista ja ekologista asumista.

Äänekoski aikoo muun muassa panostaa viihtyisyyteen esimerkiksi katujen kunnossapidolla ja yleisellä siisteydellä.

Tonttihinnoittelu aiotaan pitää kilpailukykyisenä naapuri- ja verrokkikuntiin nähden ja asuntokannassa panostetaan uudistuotantoon. Uudisrakentamisen painopiste on keskuksissa ja taajamissa.

Ekologisuutta pönkitetään kannustamalla rakentajia puurakentamiseen ja opastamalla asuntorakentajia ja taloyhtiöitä energiatehokkaiden ja älykkäiden energiaratkaisujen käyttöön.

Asunto-ohjelma liittyy niin ikään maanantain kaupunginhallituksessa hyväksyttyihin Äänekosken kaupungin rakennemalliin sekä kylien ja taajamien kehittämisohjelmaan.

Rakennemalli sekä kylien ja taajamien kehittämisohjelma olivat hallituksen käsittelyssä jo kesäkuussa, mutta ne päätettiin silloin palauttaa takaisin valmisteltavaksi. Ennen juhannusta kaupunginhallitus päätti, että rakennemallia ja kehittämisohjelmaa valmistelemaan asetetaan ohjausryhmä, johon valittiin valtuustoryhmien, kaupunginhallituksen ja kaupungin henkilöstön edustajat.

Kylien ja taajamien kehittämisohjelmassa ovat mukana Suolahti, Sumiainen, Konginkangas, Koivisto, Honkola, Hietama ja Mämme. Ohjelman tavoitteina on taata kylien ja taajamien asukkaille viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö, ylläpitää nykyiset palvelut sekä panostaa kylien ja taajamien markkinointia.

Keskustelu