Äänekosken Energia liittyy EcoEnergy SF:n biokaasulaitoksen käyttäjäksi

Äänekosken Energian jätevesilietteistä jalostetaan jatkossa biokaasua ja biopellettejä. Riku Tulla

Heli Hyttinen

Metsä Groupin biotuotetehdaskokonaisuus Äänekoskella laajenee, kun Äänekosken Energian liittyy EcoEnergy SF:n biokaasulaitoksen käyttäjäksi. Äänekosken Energian uudistuvan jätevedenpuhdistuslaitoksen lietteet ohjataan jatkossa kompostoinnin sijaan biokaasun ja biopellettien raaka-aineeksi.

EcoEnergy SF:n uusi biokaasulaitos rakentuu parhaillaan Äänekoskella. Laitos on käytössä ensi vuoden 2017 kevääseen mennessä. Biokaasulaitoksen mädätysprosessi hyödyntää biotuotetehtaan jätevesilietteitä raaka-aineinaan.

Äänekosken Energian kunnallinen jätevedenpuhdistuslaitos sijaitsee biokaasulaitoksen vieressä, joten jätevesiliete pystytään helposti siirtämään jatkojalostukseen.

- Äänekosken Energia on sitoutunut vahvasti uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen. Biokaasulaitoksen myötä voimme jatkossa mielekkäämmin huolehtia meiltä syntyvästä biohajoavasta lietteestä. Siitäkin syntyy energiaa, jota voidaan hyödyntää omalla paikkakunnalla. Paikallisena toimijana meille on merkitystä myös sillä, että biokaasulaitos on omalta osaltaan tarjoamassa työtä Äänekoskella, iloitsee Äänekosken Energian toimitusjohtaja Maarit Herranen.

- Cleantechin osalta erityisesti Waste-to-Energy-asioissa (jätteestä energiaa) tapahtuu tällä hetkellä Suomessakin paljon, ja osana Metsä Groupin biotuotetehdaskokonaisuutta olemme kehityksen kärjessä. On ilahduttavaa olla luomassa kokonaisuutta, jossa sekä yksityiset että kunnalliset toimijat voivat olla huolehtimassa paikkakunnan biohajoavien lietteiden ja prosessien sivuvirtojen jatkojalostuksesta energiaksi, kertoo EcoEnergy SF:n toimitusjohtaja Tero Mäki.

Biokaasulaitoksen yhteyteen ja myöhemmin myös valtaväylän varrelle on tulossa biotankkausasemat, joista lietteestä prosessoitua ja jalostettua ajoneuvokaasua on tankattavissa paikallisen liikenteen käyttöön.

Kommentoi