Muusikko Heidi Kurtti vie taiteen vanhusten luo – taiteilija työskentelee Äänekoskella kevääseen

Äänekosken kaupungin kulttuuritoimi aloittaa lokakuussa Äänemme Soi -nimisen projektin. Sen yhtenä osa-alueena muusikko, musiikkipedagogi Heidi Kurtti työskentelee residenssitaiteilijana kaupungin vanhuspalveluyksiköissä. Projekti jatkuu huhtikuuhun saakka, ja siihen osallistuu seitsemän yksikköä. Yksiköt sijaitsevat kaikissa Äänekosken taajamissa.

Residenssin aikana Kurtti tutustuu vanhuspalveluyksiköiden asiakkaisiin ja työntekijöihin. Hän järjestää musiikillisia tuokioita sekä kannustaa omaehtoiseen musiikilliseen ilmaisuun. Ikäihmiset osallistuvat toimintaan omien voimiensa ja toiveidensa mukaisesti. Myös hoitajat ovat tervetulleita.

– Tehtävänäni on herätellä koko yhteisön musiikillista luovuutta ja auttaa saavuttamaan merkityksellisyyden, pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia. Yhteisöllisellä taidetoiminnalla on valtavasti potentiaalia, Kurtti kertoo Äänekosken kaupungin tiedotteessa.

Projektin kantavina teemoina ovat ilo, yhdessä tekeminen sekä luottamus itseen ja läheiseen.

– Koen, että minulla on residenssissä myös tutkimuksellinen tehtävä kysyä, kuulla ja kokea millä tavalla juuri nämä ihmiset haluavat kulttuuria harrastaa, Kurtti pohtii.

Projekti toteuttaa osaltaan kuntien lakisääteistä tehtävää edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä alueellaan. Kunnan tehtävänä on myös osaltaan edistää kulttuurihyvinvointia eli terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen avulla. Taiteilijaresidenssillä haetaan kustannustehokasta keinoa tuoda kulttuurikokemuksia ja harrastuksia osaksi myös laitoksissa asuvien ikäihmisten arkea.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden ja kuntien kulttuuritoimen yhteistyötä halutaan kehittämää tällä hetkellä toden teolla. Äänekoskella yhteistyön mahdollisuuksia luodaan aktiivisesti.