Äänekoskella ajauduttiin hankintalakia rikkovaan tilanteeseen – kaupungin työt säilyvät kiinteistönhoitoyhtiöllä, ulkopuoliset hankinnat Proaveralle

Äänekosken kaupunginvaltuustossa keskusteltiin pitkään kaupungin tytäryhtiöiden kohtalosta. Äänekosken Kiinteistönhoito Oy on ylittänyt hankintalain mukaiset rajat jo neljänä vuonna. Sisä-Suomen Lehden arkisto

Salla Norontaus

Äänekosken kaupunki joutuu nopealla aikataululla sorvaamaan uusiksi omistajapolitiikkansa. Tilanteen taustalla on se, että kaupungin tytäryhtiö Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n liiketoiminta muiden tahojen kuin Äänekosken kaupungin kanssa ylittää hankintalain mukaiset viiden prosentin ja 500 000 euron rajat. Ulosmyynti on ollut esimerkiksi vuonna 2018 noin 1,4 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä ulosmyynti on ylittynyt jo 1,1 miljoonalla eurolla.

Äänekoski ei voi enää hankkia omistamaltaan kiinteistönhoitoyhtiöltä palveluja ilman hankintalain mukaista tarjouskilpailua, sillä sidosyksikköhankinnat olisivat hankintalain vastaisia.

Myöskään kaupungin kokonaan omistama vuokra-asuntoyhtiö Ääneseudun Asunnot Oy ei voi enää hankkia Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:ltä palveluita ilman hankintalain mukaista tarjouskilpailua.

Valtuustossa esitettiin maanantai-illan aikana kovaa kritiikkiä erityisesti kiinteistönhoitoyhtiön hallituksen toimintaa kohtaan. Myös kaupungin yrittäjämyönteisyyttä kyseenalaistettiin moneen otteeseen.

– On harmittavaa, että omistajaohjausta joudutaan käsittelemään tilanteessa, jossa Kiinteistönhoito ei ole pystynyt noudattamaan Suomen lakia. Valtuustolla pitäisi aina olla totuudenmukainen tieto, kun teemme päätöksiä. Nyt näyttää siltä, hankintalakia on rikottu ja yhtiön hallitus on antanut tämän tapahtua. On tarpeellista, että asiasta tehdään valtuutetuille selvitys. Kaupunki itse toimii markkinahäirikkönä oman alueensa yrittäjiä vastaan, alusti Tommi Lunttila (kok.)

Lunttila esitti usein monien muiden valtuutettujen kannattamana, että Äänekoskella siirrytään vapaaseen tarjouskilpailuihin perustuvaan toimintatapaan, jossa sekä Äänekosken Kiinteistönhoito Oy sekä paikalliset yritykset voivat osallistua kaupungin kilpailutuksiin.

– Kilpailutuksen toteutus pitäisi tehdä asteittain, jolloin Kiinteistönhoito voisi siihen valmistautua. Tämä olisi myös veronmaksajien etu, totesi Lunttilan esitystä kannattanut Joni Kotilainen (ps.)

Harri Piilonen (kesk.) ihmetteli, miksi hankintalakia on rikottu.

– Jos lähdetään siirtämään toimintoja Proaveran alle, aletaanko peitellä Kiinteistönhoidon hallituksen virheitä. Näin ei saa päästä käymään enää, jotta voimme pitää Äänekosken elinvoimaisena kaupunkina.

Kaupunginjohtaja Matti Tuononen muistutti, että jo 2019 syyskuussa Kiinteistönhoitoa on pyydetty huolehtimaan siitä, että yhtiö noudattaa hallintalakia.

Kiinteistönhoidon hallituksen jäsen Marke Tuominen (ps.) totesi, että yhtiössä on jo ennakoitu kokonaissumman kasvua, mutta jouduttu välttämään myös sopimusrikkomuksista aiheutuvia sakkomaksuja.

– Nyt lyödään liian suurella kirveellä. Vapaaseen kilpailutukseen joutuvalle kaupungin yhtiölle käy huonosti. Äänekoskelle tulee silloin isoja yhtiöitä, joille yrittäjätkään eivät tule pärjäämään. Nyt on pystytty takaamaan työpaikkoja.

– Yrittäjät ovat kilpailutuksen kannalla ja heitä pitää kuunnella, totesi Paula Maukonen (kesk.)

– Tarvitaan rehti kilpailutilanne, jossa pärjää kuka pärjää. Jos kiinteistönhuoltoyhtiön työpaikat vähenevät, se kertoo vain siitä, että siellä on ollut löysää. Voivathan yrittäjätkin työllistää alan työntekijöitä, Matti Tiusanen (kesk.) lisäsi.

– Osayhtiömalli sopii huonosti julkiseen toimintaan. Olen kuitenkin huolissani kaupungin työpaikkakehityksestä tällaisena aikana. Onko pienillä yrityksillä mahdollisuuksia vastaavasti lisätä työntekijöidensä määrää, kun on vaikeuksia saada leipää itselleenkään, kysyi Sirpa Martins (vas.)

– Koko kiinteistönhoitoyhtiö pitäisi purkaa. Ei ole järkeä siirtää toimintoja teollisuusrakennuksia pääasiassa tekevän Proaveran alle ja ajautua kohta taas vastaavaan tilanteeseen, totesi Jaana Tani (vihr.)

– Kaupunki hyötyy merkittävästi kumppanuudesta tytäryhtiöidensä kanssa. Toimintaahan seurattaisiin tulevalla kaudella tarkasti. In house -yhtiö turvaa työpaikat Äänekoskella, totesi Leila Lindell (kesk.)

– Äänekoskelaiset yritykset eivät pysty tällä hetkellä vastaamaan näihin hankintoihin, jotka vapautuisivat kilpailutukseen, sanoi Matti Virtanen (vas.)

– Tässä on nyt turha lähteä ampumaan sillä, että viedään ihmisiltä työt, muistutti Marko Laitinen (ps.)

– Paras vaihtoehto tähän kohtaan on nyt kaupunginhallituksen esitys, jota on valmisteltu elokuusta lähtien, totesi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kari Kiiskinen (sd.)

Kaupungilla on velvollisuus järjestää avoin kilpailutus ja tämä voidaan käytännössä esimerkiksi välttää ostamalla in house -yhtiöltä.

– Äänekosken Kiinteistönhoito ei kuitenkaan ole tällainen in house -yhtiö, koska se on ylittänyt selvästi jo neljänä vuonna hankintalain mukaiset rajat. Silti kaupunki on hankkinut palveluita yhtiöltä. Tilanne on vakava ja meillä täytyy olla suunnitelma, miten mahdollisesti vastaamme kilpailuvirastolle, totesi hallintojohtaja Aleksi Heikkilä.

– Kaupunginhallituksen malli tulee kasvattamaan tilapalveluiden laskutusta sekä hallinnollista työtä entisestään jopa miljoonalla eurolla, totesi Anna-Riitta Pentinpuro (kesk.)

Kaupunginhallitus ehdotti valtuustolle, että Proaveran toimintaa laajennetaan kiinteistönhoito-, siivous-, turvallisuus- ja vartiointipalveluihin. Toiminnan laajennus toteutetaan liiketoimintakaupalla ja liikkeen luovutuksella, jossa Äänekosken Kiinteistönhoito Oy sekä Ääneseudun Asunnot Oy toimivat luovuttajina ja Proavera Oy luovutuksen saajana.

Kaupunginhallitus selvittää tämän jälkeen mahdollisuuksia tarvittaessa luopua yhtiöön laajennuksen avulla tehdyistä palveluista.

Tommi Lunttilan esityksen mukaan kaupunginhallituksen esitys Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n osalta hylättäisiin ja kaupunki hankkisi jatkossa yhtiön toimialaan kuuluvat palvelut hankintalain mukaisilla, kaikille avoimilla tarjouskilpailuilla.

Kaupunginhallituksen esitys voitti äänin 28–15. Lunttilan esitystä kannattaneista valtuutetuista 13 jätti eriävän mielipiteen päätöksestä.

Marke Tuominen esitti Lauri Laxin kannattamana, että Proavera Oy:n kehittämisessä kaupunginhallituksen tehtävänä on jatkossa huolehtia mahdolliseen luopumiseen liittyvien eri vaihtoehtojen selvittämisestä ja saattamisesta päätöksentekoon valtuustolle.

Tuomisen muutosesitys tuli valtuuston päätökseksi äänin 1–36 (5 tyhjää).

Jutun otsikkoa on muutettu 10.11. klo 9.13: tarkennettu kiinteistönhoitoyhtiön ja Proaveran rooleja.

Kommentoi