Jää on sulanut suurelta osin Teräväniemen ja Paatelan kanavan väliseltä alueelta - jäänmittaukset tältä talvelta Kuhnamo-järvellä ohi

Kuhnamo-järven jäätilanteen kartoittaminen Äänekoskella on päättynyt tältä talvelta, Metsä Fibre tiedottaa. Virtaava vesi on sulattanut jään suurilta osin Teräväniemen ja Paatelan kanavan väliseltä mittausalueelta.

Ensimmäiset mittaukset suoritettiin tänä talvena 15. tammikuuta ja niitä tehtiin viikoittain 26. maaliskuuta. Mittauksista vastasi Äänekosken Palohenkilöstö ry, joka koostuu pelastusalan ammattilaisista.

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaan ympäristölupa velvoittaa tarkkailemaan tehtaan alapuolisen vesistön jäänpaksuutta ja tiedottamaan asiasta.

Viikoittaisten mittausten avulla arvioidaan joka talvi jään muodostumista järvialueella sekä sitä, miten biotuotetehtaan jäähdytysvesien lämpötila vaikuttaa heikon jään alueeseen Kuhnamossa.

Talveen 2020 verrattuna tämän vuoden mittausjakso oli Metsä Fibren mukaan selkeästi pidempi, mutta sitä edeltäviin vuosiin verrattuna joitakin viikkoja lyhyempi.