Äänekoskelle suunnitellaan teollisuuden turvallisuuskoulutus- ja harjoittelukeskusta

Äänekoskelle halutaan perustaa teollisuuden turvallisuuskoulutus- ja harjoittelukeskus. Keskuksen esiselvityshanke on käynnistynyt huhtikuun alussa.

Keskuksen tarkoituksena on tarjota teollisuudelle ja sen verkostoille, muille yrityksille ja viranomaisille uusia harjoittelumahdollisuuksia ja turvallisuustietämystä.

Neljän kuukauden aikana on tarkoitus selvittää, onko keskukselle tarvetta ja kuka sitä hallinnoisi. Lisäksi selvityksen alla on muun muassa keskuksen sijoituspaikka.

– Äänekoskella on jo käyty pitkään keskustelua tällaisen palvelun tarpeesta. Erityisesti teollisuudessa on useita ammatteja, kuten esimerkiksi telineasentajat, joille ei riittävästi löydy ammattitutkintoon kuuluviin näyttöihin sopivia harjoittelukohteita, kertoo projektipäällikkö Kari Helislahti Äänekosken Kehitys Oy:stä.

Helislahden mukaan harjoittelukeskuksen tulee olla vähintään 10 metriä korkea, jotta sen tiloissa voidaan harjoitella muitakin korkean paikan töitä tai viranomaisten pelastustehtäviä.

– Nyt esiselvityksen aikana etsimme Äänekoskelta jo olemassa olevaa kiinteistöä ja selvitämme myös mahdollisen uudisrakennuksen kustannuksia.

Ihanteellisin paikka uudisrakennukselle olisi Helislahden mukaan ilman muuta Nelostien tuntumassa.

Hankkeen aikana myös arvioidaan mahdollisuuksia yhdistää virtuaalinen ja fyysinen harjoittelu.

– Tähän löytyy erikoisosaamista Poken Digilabista.

Äänekoskelle mahdollisesti sijoittuva harjoittelukeskus palvelisi valtakunnallisesti. Keskeisiä sidosryhmiä hankkeessa ovat teollisuusyritysten, pelastus- ja poliisiviranomaisten sekä turvallisuuslaite ja -materiaalitoimittajien lisäksi Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (Poke), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK) sekä Äänekosken Yrittäjät ry ja alueen yritykset.

Hankkeen rahoittavat Keski-Suomen liitto ja Äänekosken Kehitys Oy.