Äänekosken kaupunki päivittää hankintaohjettaan – paikallisille yrittäjille paremmat mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin

Äänekosken Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Kangas (oikealla) sekä ensi vuoden alusta puheenjohtajana aloittava Jarmo Vainikainen ovat tyytyväisiä siihen, että yrittäjien mielipidetää kysyttiin kaupungin hankintaohjeen päivittämisessä. Äänekosken kaupunki

Salla Norontaus

Äänekosken kaupunki päivittää hankintaohjettaan ja ottaa yrittäjät uudella tavalla huomioon. Hankintaohjeiden uudistamisesta on käyty keskusteluja yrittäjäjärjestön kanssa.

Äänekosken Yrittäjien puheenjohtaja Jussi Kangas sekä ensi vuoden alusta puheenjohtajana aloittava Jarmo Vainikainen ovat tyytyväisiä siihen, että yrittäjien mielipidettä ja ajatuksia kysyttiin jo valmisteluvaiheessa.

Uusi hankintaohje tuodaan päätöksentekoon vuoden 2022 alussa.

– Hankintaohje pyritään päivittämään lainsäädäntö huomioiden siten, että paikalliset yrittäjät pystyisivät entistä paremmin osallistumisen kaupungin kilpailutuksiin. Lisäksi hankintatoiminnassa tiedottamista parannetaan niin, ettei kukaan paikallinen yrittäjä jäisi vahingossa ulkopuolelle tarjouskilpailusta, talousjohtaj a Tapani Hämäläinen sanoo kaupungin tiedotteessa.

Äänekosken kaupunki valmistelee kotisivuilleen sähköistä toimittajarekisteriä, johon yrittäjät voivat ilmoittaa yhteystietonsa ja halukkuutensa tulevien tarjouskilpailujen tarjousten saamiseksi. Sivusto pyritään julkaisemaan vuoden 2022 alusta.

– Näin myös pienempien yrittäjien voi olla helpompi tarjota osaamistaan kaupungille, Kangas sanoo.

– Jos nähdään vähän enemmän vaivaa, voidaan saada tarjouksia myös enemmän paikallisilta. Se voi olla jopa kustannustehokkaampaakin, Vainikainen lisää.

Kommentoi