Nelostien remontin kiertoliikenne ei kuljekaan Konginkankaan taajaman kautta

Nelostien jatkoremontin eli Äänekoski-Kalaniemi-välin ohituskaistojen parantamisen aikaista kiertoliikennettä ei ohjatakaan Konginkankaan taajaman kautta. Keski-Suomen ely-keskuksen päivittämässä tiesuunnitelmassa on esitetty erilliset kiertotievaraukset valtatien läheisyyteen.

Tieremontissa Nelostien ohituskaistat muutetaan keskikaiteellisiksi ohituskaistateiksi. Lisäksi tiesuunnitelma sisältää meluesteiden ja riista-aidan suunnittelun.

Suunnittelujakson pituus on noin 9,6 kilometriä. Hanke sisältää kaksi uutta siltaa, joista toinen on risteyssilta uuden Masonmäen yksityisteiden eritasoliittymässä ja toinen on pieneläinsilta. Uudet jalankulku- ja pyöräilyväylät rakennetaan valtatielle Masonmäen yksityisteiden eritasoliittymään.

Keski-Suomen ELY-keskus on saanut neljä muistutusta tiesuunnitelmasta. Kaupungilla ei ole huomauttamista tiesuunnitelmaan.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupungin lausuntoa maanantaina.