Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta halutaan turvata Äänekoskella: Koskelan toimintaan lisämääräraha

Koskela Setlementin järjestämä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tappiollista kaupungin tuesta huolimatta. Kahden viime vuoden aikana Koskelalle on syntynyt tulojen pienentymisen, henkilöstömenojen sekä maksusaatavien vuoksi tappiota 20 000 euroa.

Koskela järjestää Äänekosken kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa Koskelan toimitalossa sekä koululaisten iltapäivätoimintaa Suolahden yhtenäiskoulun tiloissa. Toiminta perustuu Äänekosken kaupungin avustukseen sekä toiminnasta perittyihin maksuihin.

Äänekosken kaupunki tukee tänä vuonna Koskelan aamu- ja iltapäivätoimintaa 174 000 eurolla. Vuosina 2020 ja 2021 avustussumma oli 172 000 euroa.

Vuoden 2020 tilinpäätös Koskelassa aamu- ja iltapäivätoiminnassa oli 12 000 alijäämäinen ja vuonna 2021 noin 8000 euroa alijäämäinen.

Kaupunginvaltuusto myönsi maanantaina kokouksessaan opetus- ja kasvatuslautakunnan opetuspalveluiden vastuualueelle 16 400 euron lisämäärärahan kuluvan vuoden avustuksiin Koskelan aamu- ja iltapäivätoiminnan turvaamiseksi.

Äänekosken kaupunki järjestää iltapäivätoimintaa omana toimintana sekä viheralueen kouluilla, jos hakijoita on viisi tai enemmän sekä Koulunmäen yhtenäiskoululla erityisen tuen lapsille.

Kaupunki sai valtionosuutta aamu- ja iltapäivätoimintaan 171 000 euroa vuodelta 2021.