Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Energiequelle teki oikaisuvaatimuksen Äänekosken tuulivoimakaavapäätöksestä – haluaisi asian valtuustoon tai löytää reunaehdot

Konginkankaan Liimattalaan tuulivoimapuistoa suunnitteleva tuulivoimayhtiö Energiequelle on tehnyt Äänekosken kaupungille oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen hiljattain tekemästä päätöksestä lopettaa Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmistelu.

Energiequelle pyytää, että kaupunginhallitus muuttaisi päätöstään, hyväksyisi kaavanlaatijan vastineen esillä olleesta kaava-aineiston palautteesta ja esittäisi kaavaa valtuuston hyväksyttäväksi.

Mikäli kaupunginhallitus ei näin toimi, Energiequelle pyytää toissijaisesti, että kaupunginhallitus palauttaisi Liimattalan tuulivoimapuiston osayleiskaavan takaisin valmisteluun, jotta yhtiö pystyisi selvittämään yhteistyössä ne reunaehdot, joilla tuulivoimaa voisi Äänekoskelle rakentaa.

Energiequelle perustelee oikaisuvaatimustaan muun muassa sillä, että kaavaa valmisteltiin yli kaksi vuonna, eikä kaavoitusta tulisi keskeyttää yhtiön mielestä sen loppumetreillä.

Yhtiön mukaan kaavaa varten on tehty lukuisia selvityksiä ja Energiequelle kokee Äänekosken kaupungin osoittaneensa useaan otteeseen tukensa hankkeelle.

Tähän luottaen yhtiö on investoinut kaavoitusmenettelyyn ja sen edellyttämiin selvityksiin sekä muutoin hankkeeseen yhtiön mukaan jo useita satoja tuhansia euroja.

Yhtiö näkee, että kaavoitusmenettelyn aikana ei ole tullut esille mitään, mikä estäisi alueen kaavoittamisen.

Energiequelle myöntää vastineessaan, ettei kaavoitussopimus velvoita kaupunkia hyväksymään kaavaa, mutta kokee kaavoituksen yllättävän keskeyttämisen kohtuuttomana. Yhtiö haluaisi asian selkeästi valtuuston päätettäväksi.

Yhtiö kritisoi myös sitä, ettei kaavoituksen lopettanutta kaupunginhallituksen päätöstä ole sen mukaan perusteltu.

Energiequelle mukaan kaava olisi sisällöltään tasapainoinen sekä tarkoituksenmukaista maankäyttöä, joka tukisi myös kunnan strategiaa.

Äänekosken kaupunginhallitus käsittelee oikaisuvaatimusta maanantaina pidettävässä kokouksessa.

Ehdotuksena on, että oikaisuvaatimus hylättäisiin, sillä kaupungin mukaan hallituksen päätös ei syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Oikaisuvaatimuksessa ei myöskään esitetä kaupungin mukaan muita syitä tai perusteita, joiden johdosta oikaisuvaatimuksen hyväksyminen olisi tarkoituksenmukaista.

Kaupunki näkee muun muassa, ettei kaupunginhallitus tai kaupunki ole sitoutunut hallintopäätöksellä tai kaavoitussopimuksella osayleiskaavoituksen loppuun suorittamiseen, kaavaehdotuksen hyväksymiseen tai edes kaavaa koskevan ehdotuksen antamiseen valtuustolle.

Energiequelle ja Äänekosken kaupungin tekemässä kaavoitussopimuksessa todetaan, että molemmat sopijapuolet ovat tietoisia siitä, että sopimuksen mukainen yleiskaavahanke ei välttämättä johda lainvoimaisen yleiskaavan valmistumiseen ja että kaavoitussopimus raukeaa, mikäli kyseinen tuulivoimayleiskaavoitus keskeytyy, tuulivoimayleiskaavaa ei hyväksytä tai tuulivoimayleiskaava ei tule voimaan.

Sopimuksessa mainitaan myös, että sopimuksen rauetessa sopijapuolilla ei ole mitään keskinäisiä vaatimuksia.

Kaupungin ratkaisua perustellaan myös sillä, ettei kaavoitusaloitteen ja kaavoitussopimuksen hyväksyminen väistämättä ja automaattisesti merkitse sitä, että kaavoitustyössä laaditaan valtuuston käsiteltäväksi asti tuleva kaavaehdotus.

Päätösehdotuksessa todetaan myös, että kaupunginhallitus on kaikissa tilanteissa oikeutettu käyttämään poliittista harkintavaltaa siitä, millaisia ehdotuksia se katsoo aiheelliseksi antaa valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.